Αν μια εταιρεία βρίσκεται σε κρίση απαιτείται και ανάλογος χειρισμός. Ειδική ομάδα αναλαμβάνει να κάνει μια μελέτη για το πως θα μπορέσουμε να αντιστρέψουμε την αρνητική κατάσταση σε θετική προστατεύοντας έτσι το brand name σας.